Pysyvä säilytys - Pankaframe | Kovak Oy
kovak_logo_w350_transparent

PYSYVÄ SÄILYTYS
Pankaframe-arkistokartonki

Valmistamme kotimaisesta materiaalista pysyvään säilytykseen Pankaframe -arkistokoteloita. Materiaali on kehitetty nimenomaan säilyttämään kohteensa pysyvästi, oli sitten kyseessä arkistoitava valokuva, paperi tai mikä tahansa muu säilytyskohde.

pankaframe

Valmistamme:

  • Pankaframe-kartongista arkistokoteloita, arkistosalkkuja ja arkistolaatikoita
  • suojapaperit ja vaippalehdet
  • laadukkaita säilytyspakkauksia säilytettävän materiaalin mukaan
  • voimapahvista arkistokoteloita, lehtikoteloita ja pahvisalkkuja
  • miniaaltopahvista kannellisia laatikoita
  • erikoistuotteet pysyvään säilytykseen tai arkistointiin liittyvät tuotteet omilla mitoilla, nauhojen ja nappien eri väreillä, yms.
  • arkistotuotteet myös asiakkaan toiveiden ja mittojen mukaan

Arkistolaitoksen suojamateriaaliohjeen mukaan 1.1.2013 lukien viranomaisten tulee käyttää pysyvästi säilytettävien asiakirjojen suojaamisessa yksinomaan suojamateriaaliohjeen mukaisia suojamateriaaleja aiemmin suojaamattomien uudempien tai vanhempien asiakirjojen suojaamisessa tai mikäli käytössä jo olevia suojamateriaaleja esimerkiksi huonon kunnon johdosta vaihdetaan uusiin.

Asiakirjojen suojamateriaaleja on sekundääri- ja primäärisuojia. (Lähde: Ohje pysyvästi säilytettävien asiakirjojen suojaamisessa käytettävistä materiaaleista 30.11.2011)

Asiakirjojen sekundäärisuojat

Sekundäärisuojiksi kutsutaan niitä suojamateriaaleja, jotka eivät ole suorassa kosketuksessa asiakirjoihin, kuten kotelot ja laatikot.

PANKAFRAME:
1. Valkaistu ligniinivapaa sulfaattisellu, lehtipuu / koivu. Siniharmaa pintaväri, suojalakattu
2. Arkistokelpoisuus 100 vuotta.
3. pH 7.5-10.00
4. Soveltuvuus: 1, 2, 3
5. Standardit: ISO 18916:2007, ISO 16245-A-2009
6. Varastopaksuudet: 0,8 mm ja 1,4 mm
7. Käyttökohteita: arkistotuotteet; kotelot, salkut, laatikot.
8. Painatus: flexopainatus
9. Valmistusmaa: Suomi
10. Materiaali on Arkistolaitoksen ja Suomen Kansallisarkiston suosittelema

Asiakirjojen primäärisuojat

Primäärisuojiksi kutsutaan niitä suojamateriaaleja, jotka ovat suorassa kosketuksessa asiakirjoihin, kuten esimerkiksi suojapaperit (vaippalehdet) ja valokuvien suojakuoret. Asiakirjojen suojaamiseen ohjeistetaan käyttämään 80-100 g/m2 paksuista suojapaperia ja vaippalehtiä. Kookkaiden karttojen ja piirustusten suojaamiseen ohjeistetaan käyttämään 150-200 g/m2 paksuista suojapaperia.

TERARCHIVE:
1. 100% valkaistu pellavamassa, netraali massaliimaus, PVA-pintaliimaus, täyteaine kalsiumkarbonaatti
2. Arkistokelpoisuus 200 vuotta
3. pH 9
4. Soveltuvuus: 1, 2
5. Standardit: ISO 18916:2007, ISO 9706-2009
6. Varastopaksuusdet: 100g/m²
7. Käyttökohteita: vaippalehdet, suojapaperi, suojakuoret
8. Valmistusmaa: Suomi
9. Kehitetty Kansallisarkiston kanssa yhteistyössä

Soveltuvuus: Kuvaa käyttötarkoitusta ja -laatua
1: soveltuu valokuville
2: soveltuu paperiasiakirjoille
3: soveltuu paperiasiakirjoille ja kookkaille kartoille sekä piirustuksille

Standardi: Standardi, johon laatuvaatimus pohjautuu. Standardit on esitelty suojamateriaaliohjeessa.

pankaframe2

Luovutettavien asiakirjojen suojaamisessa käytettävien materiaalien kriteerit määritellään arkistolaitoksen suojamateriaaliohjeessa.
Ks. Suojamateriaaliohje (PDF) ja Suojamateriaaliohjeen Liite.
Sen mukaisia materiaaleja tulee käyttää aina, kun
• suojataan aiemmin kokonaan suojaamattomia asiakirjoja
• säilytysväline vaihdetaan uuteen sen happamuuden, fyysisen sopimattomuuden, huonon kunnon tai nimiöiden uusimisen vuoksi sekä
• uusia suojamateriaaleja tilattaessa.
(Lähde: Suojamateriaaliohjeen liite: Luettelo soveltuvista suojamateriaaleista 15.11.2012

Kovak Oy on Lohjalla sijaitseva sosiaalinen yritys, joka toimii teknisen tukkukaupan ja teknologiateollisuuden sopimusvalmistajana, kuitupohjaisten pakkaustarvikkeiden valmistajana, graafisen teollisuuden jälkikäsittelylaitoksena sekä tuottaa pakkaus- ja logistiikkapalveluita. Toimintaamme kuuluu myös teollinen ompelu.

Kovak Oy

Karjalankatu 17, 08150 Lohja

Puh. 040 579 6631

www.kovak.fi
www.pysyväsäilytys.fi

Tilaukset, vakiotuotteet
Puh. 0400 539 833
tilaukset@kovak.fi

Myynti- ja markkinointi,
Uudet asiakkaat, tilaustuotteet

Henry Lampinen, puh. 040 579 6631
henry.lampinen@kovak.fi

Ota yhteyttä